Diary

MonthWeekDay
March 2019
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Sun 24 Feb

11:00am: Sunday Morning Worship

11:00am: Sunday Morning Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship
Mon 25 Feb

7:30pm: Women's Fellowship

7:30pm: Women's Fellowship
Tue 26 Feb

1:30pm: Craft Group

1:30pm: Craft Group

7:30pm: Heart to Heart

7:30pm: Heart to Heart
Wed 27 FebThu 28 Feb

7:30pm: Prayer & Bible Study

7:30pm: Prayer & Bible Study
Fri 1 Mar

9:30am: Heart to Heart - Mum's Babies & Toddlers

9:30am: Heart to Heart - Mum's Babies & Toddlers

2:00pm: The Picture House (Alzheimer Scotland)

2:00pm: The Picture House (Alzheimer Scotland)
Sat 2 Mar
Sun 3 Mar

11:00am: Sunday Morning Worship

11:00am: Sunday Morning Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship
Mon 4 Mar

2:00pm: Football Reminiscence (Alzheimer Scotland)

2:00pm: Football Reminiscence (Alzheimer Scotland)

7:30pm: Women's Fellowship

7:30pm: Women's Fellowship
Tue 5 Mar

1:30pm: Craft Group

1:30pm: Craft Group

7:30pm: Heart to Heart

7:30pm: Heart to Heart
Wed 6 Mar

12:00pm: Wednesday Worship

12:00pm: Wednesday Worship
Thu 7 Mar

7:30pm: Prayer & Bible Study

7:30pm: Prayer & Bible Study
Fri 8 Mar

9:30am: Heart to Heart - Mum's Babies & Toddlers

9:30am: Heart to Heart - Mum's Babies & Toddlers

11:00am: Abbotsford House Worship

11:00am: Abbotsford House Worship
Sat 9 Mar

7:00pm: Communion Prayer Meeting

7:00pm: Communion Prayer Meeting
Sun 10 Mar

11:00am: Sunday Morning Worship

11:00am: Sunday Morning Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship
Mon 11 Mar

7:30pm: Women's Fellowship

7:30pm: Women's Fellowship
Tue 12 Mar

1:30pm: Craft Group

1:30pm: Craft Group

7:30pm: Heart to Heart

7:30pm: Heart to Heart
Wed 13 Mar

12:00pm: Wednesday Worship

12:00pm: Wednesday Worship
Thu 14 Mar

7:30pm: Prayer & Bible Study

7:30pm: Prayer & Bible Study
Fri 15 Mar

9:30am: Heart to Heart - Mum's Babies & Toddlers

9:30am: Heart to Heart - Mum's Babies & Toddlers
Sat 16 Mar

9:00am: Men of Faith

9:00am: Men of Faith
Sun 17 Mar

11:00am: Sunday Morning Worship

11:00am: Sunday Morning Worship

3:00pm: Fairview Court Worship

3:00pm: Fairview Court Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship
Mon 18 Mar

7:30pm: Women's Fellowship

7:30pm: Women's Fellowship
Tue 19 Mar

1:30pm: Craft Group

1:30pm: Craft Group

7:30pm: Heart to Heart

7:30pm: Heart to Heart

7:30pm: Men's Manse Meeting

7:30pm: Men's Manse Meeting
Wed 20 Mar

12:00pm: Wednesday Worship

12:00pm: Wednesday Worship

7:30pm: At Home

7:30pm: At Home
Thu 21 Mar

7:30pm: Prayer & Bible Study

7:30pm: Prayer & Bible Study
Fri 22 Mar

9:30am: Heart to Heart - Mum's Babies & Toddlers

9:30am: Heart to Heart - Mum's Babies & Toddlers

11:00am: Abbotsford House Worship

11:00am: Abbotsford House Worship
Sat 23 Mar
Sun 24 Mar

11:00am: Sunday Morning Worship

11:00am: Sunday Morning Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship
Mon 25 Mar

7:30pm: Women's Fellowship

7:30pm: Women's Fellowship
Tue 26 Mar

1:30pm: Craft Group

1:30pm: Craft Group

7:30pm: Heart to Heart

7:30pm: Heart to Heart

7:30pm: Men's Manse Meeting

7:30pm: Men's Manse Meeting
Wed 27 Mar

12:00pm: Wednesday Worship

12:00pm: Wednesday Worship

7:30pm: Congregational Board

7:30pm: Congregational Board
Thu 28 Mar

7:30pm: Prayer & Bible Study

7:30pm: Prayer & Bible Study
Fri 29 MarSat 30 Mar
Sun 31 Mar

11:00am: Sunday Morning Worship

11:00am: Sunday Morning Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship

6:30pm: Sunday Evening Worship
Mon 1 Apr

2:00pm: Football Reminiscence (Alzheimer Scotland)

2:00pm: Football Reminiscence (Alzheimer Scotland)
Tue 2 Apr

1:30pm: Craft Group

1:30pm: Craft Group

7:30pm: Men's Manse Meeting

7:30pm: Men's Manse Meeting
Wed 3 Apr

12:00pm: Wednesday Worship

12:00pm: Wednesday Worship
Thu 4 Apr

7:30pm: Prayer & Bible Study

7:30pm: Prayer & Bible Study
Fri 5 Apr

2:00pm: The Picture House (Alzheimer Scotland)

2:00pm: The Picture House (Alzheimer Scotland)
Sat 6 Apr

8:00am: Prayer Breakfast @ Milngavie United Free Church

8:00am: Prayer Breakfast @ Milngavie United Free Church